Pracownia Inicjatyw Społecznych otrzymała kolejne dofiansowanie

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż Pracownia Inicjatyw Społecznych otrzymała kolejne dofinansowanie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Tym razem pozyskaliśmy dotację przeznaczoną na realizację zadania publicznego pt. „Młodzi obywatele na start!”. Zadanie będzie realizowane w Zespole Szkół w Rąbinie a także w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jesionowie.

W tegorocznej edycji FIO organizacje złożyły 2789 ofert. O dofinansowanie można było ubiegać się w ramach 4 priorytetów:

I. Małe Inicjatywy (konkurs na operatorów regrantingu)
II. Aktywne Społeczeństwo
III. Aktywni Obywatele
IV. Silne Organizacje Pozarządowe.
Do dofinansowania rekomendowanych zostało 539 ofert: 26 w priorytecie I, 351 w priorytecie II, 119 w priorytecie III oraz 43 w priorytecie IV.

Punktacja dla każdego Priorytetu została ustalona oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa jest inna na każdej liście.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!