KontaktPRACOWNIA INICJATYW SPOŁECZNYCH
ul. Rapackiego 1C/8
71-467 Szczecin
e-mail: biuro@pracowniaorg.pl