Każdy z nas potrzebuje silnej grupy wsparcia

otrzymujemy wsparcie
od najlepszych

Wspierani przez:

Szczecin

Miasto Szczecin

Główny patron naszych działań, wspierający nas funduszami oraz pomocą logistyczną